Compressed file

Један од најприоритетнијих праваца рада Руског центра за науку и културу Руски дом у Београду је популаризација и пружање подршке у раду у области руског језика у Републици Србији. Руски културни центар  је организатор и иницијатор широког спектра културних, образовних, школско-методичких дешавања који популаризују руски језик и руску културу.

То су музички, књижевни сусрети посвећени јубилејима руских писаца и другим значајним догађајима, концерти српских ученика и студената, презентације књига о Русији, уметнички сусрети са руским научним и културним радницима, екскурзије за младе из Србије, упознавање са историјом Руског дома, пројекције руских филмова...

Течајеви руског језика при Руском дому у Београду су такође веома популарни. Велико интересовање за руски језик влада и међу онима који су га већ учили, али и међу онима који се по први пут сусрећу са њим. Највећи број полазника течајева су млади. Програм и методика течајева руског језика при Руском дому у Београду узета је за основу течајева у неколико градова Србије. На крају школске године полазници течаја имају могућност да полажу Државни сертификациони испит из руског језика. У Руском дому ради Испитни центар Државног система тестирања по програму РКИ - једини на територији Србије.