Снежана Марковић је изабрана у Национални просветни савет Србије

Председница Београдске подружнице професора руског језика и књижевности при Славистичком друштву Србије Снежана Марковић изабрана је у Национални просветни савет Србије, као једини представник Друштво за стране језике и књижевности Србије.

Национални просветни савет Србије анализира и прати стање образовања на свим нивоима и усаглашеност система са европским принципима и вредностима, утврђује правце развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног и средњег образовања.  Учествује у припреми стратегије образовања, разматра и даје мишљење Министраству просвете Србије у поступку доношења закона и других аката, којима се уређују питања од значаја за област образовања и васпитања.

Руски дом тесно сарађује са Друштвом слависта Србије. Уз учешће и подршку Снежане Марковић Руском дом организује низ програма усмерених на промоцију руског језика у Србији.

Снежана Марковић је координатор Републичких олимпијада знања из руског језика за ученике основних и средњих школа Србије, председник Друштва српско-руског пријатељства. Предавала је руски језик у ОШ „Стеван Дукић" и ОШ ,,Старина Новак", радила као директор ОШ ,,Старина Новак" у Београду.

Руски дом честита Снежани Марковић на именовању на нову дужност и жели пуно успеха у даљем раду!

Compressed file
Compressed file