Compressed file

Рад течаја руског језика у „Руском дому“ у Београду је стабилан, чак је уочена позитивна динамика пораста заинтересованих, којих је највише међу онима који никада нису учили језик, затим међу младима. Најбројнији полазници течаја су узраста између од 20 до 30 година. Социјални и професионални састав полазника течаја је веома шаролик.

Настава се одвија по програму „Руски језик свакодневне комуникације“. Програм течаја састављен је на основу препорука водећих методичара из Русије. У настави се користе уџбеници последње генерације. Сви уџбеници постоје у библиотеци ,,Руског дома". 

Предавачи на течајевима руског језика у „Руском дому“ су носиоци језика са високим стручним образовањем. У настави учествује 9 професора и један запослени Руског дома. Школска година се одвија у два семестра од којих сваки траје по три месеца: октобар – децембар, фебруар-април. У сваком семестру одржи се по 52 школска часа за сваку групу. Настава се одвија два пута недељно за сваку групу. Укупно током недеље у Руском дом одржи се 100 школских часова. Настава се одвија у 4 слушаонице, које имају одговарајућу аудио и видео апаратуру, интернет, руске телевизијске програме. 

У Библиотеку Руског дома редовно стижу најновија издања уџбеника за руски језик као страни. На крају године полазницима се даје могућност да полажу Државни испит. Број заинтересованих који желе да добију руски државни сертификат је у сталном порасту.

У ,,Руском дому“ ради и Испитни центар Државног система тестирања за руски језик као страни, који је јединствен на територији Србије. У овом тренутку настава се одвија по програму Руски језик свакодневне комуникације у шест нивоа, од А-1 до C-2. Порет тога, предавачи два пута недељно држе часове у предузећима за групе од 14 полазника, што значи да на течају руског језика у Руском дому ради 24 група са укупним фондом од 1248 наставних сати. Број полазника у групи је од 8-12, а у овом тренутку течајеве руског језика похађа 200 полазника.

Позитивни коментари полазника течајева и њихова популарност показатељ су високог квалитета образовних услуга на нашим течајевима.